Likvidace pojistných událostí

AUTO 3000 s.r.o. je smluvní partner všech významných pojišťoven působící na českém trhu a proto jsme schopni vyřídit likvidace pojistných událostí jak z povinného ručení, tak z jakéhokoliv komerčního pojištění.

Zajišťujeme tyto služby:

 • odtah a vyproštění vozidla nad rámec asistenčních služeb
 • zapůjčení náhradního vozidla
 • zajištění prohlídky poškozeného vozidla
 • oprava poškozeného vozidla
 • odškodnění při znehodnocení vozidla
 • odškodnění při škodách na zdraví, ztížení společenského uplatnění, náklady na léčení
 • odškodnění ušlého zisku, ztráty na výdělku
 • uplatnění veškerých oprávněných nároků
 • kontrolu včasného a plného odškodnění
 • zajištění znaleckých posudků a expertíz
 • poradenství v oblasti oprávněných nároků, jež lze uplatnit a finančně odškodnit

V případě potřeby a při soudních sporech využíváme smluvní advokátní kancelář.

 • Aca Mondial assitance Axa assistance Coris assistance
 • Česmad Slovakia europ assistance eurocross assistance global assistance HZS ČR